Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

CRIMSON DAY – Order of the Shadows review on BEHIND THE VEIL WEBZINE

CLICK ON IMAGE TO READ THE REVIEW
http://www.behindtheveil.hostingsiteforfree.com/index.php/reviews/new-albums/2190-crimson-day-order-of-the-shadows

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου